27/5/09

10 consells

1:No anar amb bici ab pntalns amples i llargs.

2:No anar amb bici amb sabates descordades.

3:No anar amb dos patinets alhorasi no i saps anar.

4:No dir acos en veus super-alta si vs pel passadis amb molta gent.

5:N ana pel padis patinant amb les sabate.

6:Notrar fo sens mirar que dispares

7:N ferte el liante als cais de classe

8:No posar la music alta a casa

demà continuo

1 comentario:

Haneta dijo...

"6:Notrar fo sens mirar que dispares"<-- No he entés ni 1 piment d la 6ª.