30/3/09

Avui . . .A judici! Hoy . . .A juicio!

Però de "victima", xD
Estava a castellà, i poc despres de començar la classe piquen la porta.Era l'altre cap d'estudis (La profe de castellà és l'altra) i demana per si puc sortir .(Naturalment, em van deixar) Surto a fora, al passadís i em diu que em demanaran perdo els de 2n A que em molestaven.A punt d'arribar al despatx (Està en un mini-passadis) veig un d'ells traient el cap (Per veure si veniem o no) i de poc que em poso a riure.Arribem i piquen a la porta (La cap d'estudis) ens deixen passar i em fan seure en una cadira, davant de un escriptori amb la directora alla asentada (En una cadira, naturalment) i hem fan explicar que ha passat.Ho explico (Excursat, estava nerviosa) i fan entrar un d'ells (Que no dire el nom per si acas) i li fan explicar a ell que va passar.Despres, li fan una mica de sermo i li fan dir la carta, que es una "carta" que es van apendre de memoria crec, demanant-me disculpes (Segons ell, demana disculpes de part dels tres).Ho accepto i fan passar l'altre.Aquest, demana disculpes de part seva dient que se sent "arrepentit" per haverme insultat per fer-se el "notes" (Si no entes malament).(A ell li han fet igual lo del sermo i explicar el que ha passat, iguakl que al següent) El següent, no recordo que ha dit,la veritat.Pero tambe ha demanat disculpes.En acabat, com que avui un de 3r A m'ha llençat una bola de paper de plata (I a la cara), m'han fet veure com un anuari amb fotos de alumnes de tot l'institut.Han buscat "3r A" i m'han deixat la fulla.He dit qui era i l'han fet vindre.A ell li han fet un "interrogatori" semblant i tambe m'ha demanat disculpes.Despres, tambe he vist altres classes per buscar a més gent, però no n'hem fet vindre ningú mes,ja que no han fet cosses molt greus tampoc.Tot seguit, ja he anat a la classe.
Fi!
Pero de "victima", xD
Estaba en castellano, y poco después de empezar la clase pican la porta.Era el otro jefe de estudios (La profe de castellano es la otra) y pide por si puedo salir. (Naturalmente, me dejaron) Salgo afuera , el pasillo y me dice que me pedirán pierdo los de 2 º A que me molestaven.A punto de llegar al despacho (Está en un mini-pasillo) veo uno de ellos sacando la cabeza (Para ver si venía o no) y de poco que me pongo a riure.Arribem y pican a la puerta (La jefa de estudios) nos dejan pasar y me hacen sentar en una silla, ante un escritorio con la directora alla asentada (En una silla, naturalmente) y hemos hacen explicó que ha passat.Ho explico (Excursat, estaba nerviosa) y hacen entrar uno de ellos (Que no dire el nombre por si acaso) y le hacen explicar a él que passar.Despres, le hacen un poco de Sermo y le hacen decir la carta, que es una "carta" que se aprender de memoria creo, pidiendo que me disculpas (Según él, pide disculpas de parte de los tres). Lo acepto y hacen pasar al otro. Este, pide disculpas de su parte diciendo que se siente "arrepentir" para haverme insultado por hacerse el "notas" (Si no entes mal). (A él le han hecho igual lo del Sermón y explicar lo que ha pasado, iguakl que al siguiente) El siguiente, no recuerdo que ha dicho, la veritat.Pero también ha pedido disculpes.En acabado, como que hoy uno de 3 º A me ha tirado una bola de papel de plata (I en la cara), me han hecho ver como un anuario con fotos de alumnos de todo el instituto. Han buscado "3 º A" y me han dejado fulla.He dicho quién era y lo han hecho vindre.A él le han hecho un "interrogatorio" similar y tambien m 'ha pedido disculpes.Despres, también he visto otras clases para buscar a más gente, pero no hemos hecho venir nadie más, ya que no han hecho barreño muy graves tampoc.Tot seguido, ya he ido a la clase. Fin!

No hay comentarios: