31/1/09

...

Ultimament tinc ganes de escriure,pensar,llegir shojo manga i inventar histories.Perque serà?
Per aixo he posat l'enquesta.Aixó són sintomes d'alguna cosa? O.º
Ui . . .L'he feta bona doncs!Espero que voteu!

Ultimamente tengo ganas de escribir,pensar, leer shojo manga e inventar historias?Por que será?
Por eso he puesto la encuesta esa.Eso son sintomas e alguna cosa? O.º
Uy . . .La he hecho grande pues!Espero que voteis!

No hay comentarios: